Träningsredskap för arbete, hem och fritid

Bli friskare och piggare genom daglig träning. Här hittar du ett urval enkla träningsredskap som kan användas både på arbetet, hemma, fritidshuset eller på resande fot. Med hjälp av dessa kan du bygga in rörelse i vardagen utan att behöva gå till ett gym eller andra träningslokaler. Ibland räcker tiden helt enkelt inte till eller så är du kanske på resande fot. Vi rekommenderar 10 minuters träning per gång. Och du - om du har ont om tid räcker det med ännu kortare pass.

Det finns många andra sätt att få in rörelse i vardagen:

- Sträck ut och stretcha kroppen flera gånger under dagen 
- Undvik hiss och rulltrappor, ta trappan i stället 
- Parkera en bit från jobbet. Stig av bussen en hållplats tidigare och gå sista biten
- Om du har ett stillasittande arbete - stå upp och arbeta delar av dagen 
- Långa möte, föreslå en 10 minuters paus och ta en rask promenad.