Ergonomigenomgång

I Skåne erbjuder vi produktutprovning, ergonomigenomgång, föreläsningar och arbetsplatsnanlys. Dessa tjänster erbjuder vi genom samarbete med Katarina Bruck AB / Ergoaktiv.

Ergonomi

Insatser inom ergonomi utförs av ergonom/leg arbetsterapeut Katarina Bruck och görs på arbetsplatsen med medarbetarens aktiva medverkan. På så sätt får individen stöd att själv ta ansvar för sin situation. Genomgången bygger på Arbetarskyddsstyrelsens författningssamlingar och föreskrifter.

Efter en analys av arbetsplatsens och individens fysiska förutsättningar justeras arbetssättet, arbetstekniken, miljön och utrustningen i den mån det är möjligt.

Det kan handla om ergonomikartläggning för enskilda individer eller grupper, belastningsergonomisk riskbedömning, rådgivning kring nya arbetsmiljöer vid flytt eller omorganisation samt arbetsförmågebedömning och vid behov av individuella insatser vid t ex smärttillstånd.

Ergoaktiv workshop

En ergoaktiv workshop läggs upp utifrån vad du som kund behöver. Det kan vara för ergonomi på kontoret eller i skolan för lärare eller barnskötare, för lokalvård, kök eller produktion samt för handeln eller för konsulter som ofta arbetar ute hos kund. Tid, plats och pris varierar beroende på vad du som kund behöver. Önskar du lägga till ytterligare kompetens hos föreläsare så ordnas det.

Utprovning av ergorätta produkter innebär att du som kund får hjälp att prova ut och införskaffa en ny produkt. Det kan röra sig om ergonomiska tillbehör, stol, bord, matta, belysning eller ljudabsorbenter.

Som användare är det inte alltid lätt att veta vilken produkt man behöver. Här får du hjälp, som bygger på erfarenhet från olika miljöer och arbetssituationer samt kunskap om människokroppen och ergonomiska produkter. Produkten väljs ut utifrån användarens behov och beställarens önskemål. Produkten ställs in och anpassas till individen och till övrig utrustning på arbetsplatsen.

Vill du veta mer eller ett förslag utifrån era behov och önskemål ? Kontakta oss gärna på mail

info@ergocomfort.se eller telefon 042-610 56 00