Köpvillkor


§1. Allmänt

Dessa köpvillkor ("Avtalet" nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). ErgoComfort Sweden AB (Organisationsnummer: 556629-9524) är den säljande parten. Den köpande parten benämns som "Kunden" i detta avtal. Villkoren i Avtalet är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år och till näringsidkare med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor ("produkter" nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på http://ergocomfort.se ("Webbplatsen" nedan) samt via telefon eller e-post.

Bestämmelserna i detta avtal är ej tillämpliga för avtal om köp som ingåtts före den 13:e juni 2014. För att öka tydligheten finns en datummärkning i sidhuvudet. Om villkoren i Avtalet har ändras anges även ett slutdatum. Om slutdatum anges gäller Avtalet till och med kl. 00:00 det datum som Avtalet upphört att gälla. Du som kund får möjlighet att acceptera dessa villkor i samband med din beställning.

Villkor eller delar därav i detta Avtal som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Denna bestämmelse gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§2. Beställning

Hos ErgoComfort Sweden AB beställer du produkter enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser. ErgoComfort Sweden AB tar emot din beställning när du klickar på knappen "Slutför beställning" i kassan (steg 1 av 1). Genom att klicka på knappen "Slutför beställning" accepterar du som kund även betalningsansvar för din beställning. När ErgoComfort Sweden AB har mottagit din beställning får du e-postmeddelandet "Orderbekräftelse" till den e-postadress som du angav när du beställde. ErgoComfort Sweden AB erbjuder även kunder att göra beställning på telefon: 042-6105600 eller via e-post till: info@ergocomfort.se. När du klickar på knappen "Slutför beställning" sluts detta Avtal.

Om du skulle beställa en eller flera produkter med leveransstatus "Begär offert" kommer ErgoComfort Sweden AB skicka en offert till dig, om du accepterar offerten utan ändringar sluts detta Avtal. Om du önskar ändra offertens innehåll eller specifikation sluts detta Avtal om ErgoComfort Sweden AB accepterar dina förslag på ändringar (ny beställning).

Handla tryggt med rätt att ändra din beställning
Om du skulle ändra dig har du också möjlighet att ändra din beställning. För ändring av beställning ska du kontakta oss på telefon: 042-6105600. Ändring av beställning skall meddelas senast kl.14:00 den dag beställningen normalt skulle ha utlevererats. Kostnad vid ändring av beställning framgår i §3. Priser och avgifter i detta avtal.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§3. Priser och avgifter

Priser anges i svenska kronor (SEK) och kan antingen redovisas inklusive eller exklusive mervärdesskatt (moms) genom att besökaren klickar på knappen för momsvisning. Moms för momspliktiga produkter debiteras med 25%. Avgifter för frakt och betalning kan tillkomma vid varje beställning, se §5. Betalning samt §7. Leverans i Avtalet för mer information.

Avgift för outhämtad försändelse 
Om du som kund inte skulle hämta ut din beställning på det sätt som avtalats debiterar vi en avgift om 400 kronor inklusive moms. Avgiften är nödvändig för att vi ska kunna täcka frakt- och hanteringskostnader som uppkommer. Notera att om du inte tar emot eller hämta ut en försändelse räknas det inte som att du har meddelat att du ångrat ditt köp. För mer information se §8. Ångerrätt och återköp nedan.

Avgift för ändring av beställning (Endast företagskunder)
För att täcka våra hanteringskostnader debiteras en avgift om 400 kronor inklusive moms vid ändring av beställning.

Erbjudanden
Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på webbplatsen gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§4. Produkter och sortiment

Alla produkter som erbjuds på webbplatsen är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter. Normalt medföljer bruksanvisning på svenska om det krävs för produktens användande. Eventuella tekniska specifikationer, särskilda krav på tillbehörsutrustning samt information om begränsningar och plomberingar framgår på respektive produktsida i den mån det är skäligt eller följer av lag.

Färgåtergivning på produktbilder
De produktbilder som visas på webbplatsen skall återge produktens färg och övriga egenskaper på ett så verklighetstroget sätt som möjligt. Eftersom färgåtergivning kan variera beroende vilken typ av bildskärm du som kund använder kan vi inte garantera att produkternas färger exakt återspeglar de färger du upplever på din bildskärm.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§5. Betalning

Fakturabetalning
ErgoComfort Sweden AB erbjuder kunder att betala mot faktura med 20 dagars betalningstid, en aviavgift om 31,25 kr tillkommer per köp. Om betalning uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 50 kr samt dröjsmålsränta om 9,00 %. Vid köptillfället görs sedvanlig kreditprövning som i vissa fall kan innebära att en kreditupplysning tas på kunden. Om kunden är privatperson eller enskild näringsidkare skickas en omfrågadekopia till kunden via post. Vid betalning mot faktura kommer kundens uppgifter lagras och hanteras i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll. 

Kortbetalning med Payson
ErgoComfort Sweden AB erbjuder kortbetalning via vår betalningspartner Payson som är auktoriserad med PCI DSS certifiering. Dina kortuppgifter överförs och lagras säkert i krypterad form. Kundens kort debiteras i samband med att ErgoComfort Sweden AB skickar beställda produkter till kunden, kortbetalning är möjlig med följande korttyper:

-VISA 
-VISA Electron 
-MasterCard 

Tillbaka till innehållsförteckningen


§6. Fullgörande

ErgoComfort Sweden AB påbörjar fullgörande av detta avtal när du klickat på knappen "Slutför beställning" i kassan. ErgoComfort Sweden AB har fullgjort sin del av detta avtal när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§7. Leverans

Produkter levereras direkt till den adress du uppgivit vid beställning, alternativt via ombud i samarbete med våra logistikpartners. ErgoComfort Sweden AB skickar beställningar under helgfria vardagar. 

Fraktkostnad:

Den sammanlagda fraktkostnaden för en beställning framgår i kassan:

-Fraktkostnad för Brev är 90 kr inklusive moms.
-Fraktkostnad för Varubrev är 90 kr inklusive moms.
-Fraktkostnad för Paket är 190 kr inklusive moms.
-Fraktkostnad för Paket är 250-490 kr inklusive moms.
-Fraktkostnad för Paket / Pall är 450-1800 kr inklusive moms.

Leveranstid:

Om de leveranstider som anges nedan inte är tillämpliga för ett köp och om en leveranstid inte särskilt avtalats utanför detta avtal förbinder sig ErgoComfort Sweden AB att fullgöra leverans utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 30 dagar från avtalets ingående. I det fall kunden ska betala i förskott förbehåller sig ErgoComfort Sweden AB rätten att invänta betalning innan leverans påbörjas.

Leveranstider anges nedan. Om beställningen omfattar produkter som är slut i lager kan leveranstiden bli längre än normalt. I det fallet levereras beställningen först när samtliga produkter finns i lager.

Brev i samarbete med Posten
Brev levereras inom 3-5 helgfria vardagar räknat från dagen då beställningen skickats från ErgoComfort Sweden ABs lager. I det fall försändelsen inte går att leverera genom din brevlåda blir du aviserad och kan då hämta försändelsen enligt instruktioner som framgår av avin. Aviserad försändelse som skickats som Brev skall hämtas ut inom 10 dagar, outhämtade försändelser återsänds till ErgoComfort Sweden AB. 

Varubrev i samarbete med Posten
Varubrev levereras inom 3-5 helgfria vardagar räknat från dagen då beställningen skickats från ErgoComfort Sweden ABs lager. I det fall försändelsen inte går att leverera genom din brevlåda blir du aviserad och kan då hämta försändelsen enligt instruktioner som framgår av avin. Om du valt SMS avisering blir du aviserad när försändelsen kan hämtas ut hos ombudet. Aviserad försändelse som skickats som Varubrev skall hämtas ut inom 10 dagar. Outhämtade försändelser återsänds till ErgoComfort Sweden AB, du som kund blir då debiterad en återhämtningsavgift om 400 kr inklusive moms. Varubrev är ett spårbart fraktalternativ.

Du blir aviserad när du kan hämta ut paketet hos ditt ombud. Om du valt SMS avisering blir du aviserad när försändelsen kan hämtas ut hos ombudet. Paket skall hämtas ut inom 14 dagar från aviseringsdatum. Outhämtade försändelser återsänds till ErgoComfort Sweden AB, du som kund blir då debiterad en återhämtningsavgift om 400 kr inklusive moms. 

Paket i samarbete med DHL(Standardfrakt)
Paket levereras inom 4-8 helgfria vardagar räknat från dagen då beställningen skickats från ErgoComfort Sweden ABs lager. Paket levereras till dörren, 1 leveransförsök ingår. Vid ytterligare leveransförsök kan avgifter tillkomma, kontakta därför alltid DHL om du inte kan ta emot försändelsen på utsatt tid. Paket som inte kunnat avlämnas återsänds till ErgoComfort Sweden AB, du som kund blir då debiterad en återhämtningsavgift om 400 kr inklusive moms. 

Paket / Pall i samarbete med DHL(Standardfrakt)
Paket / Pall levereras till företag inom 7-14 helgfria vardagar räknat från dagen då beställningen skickats från ErgoComfort Sweden ABs lager. Paket / Pall levereras till dörren, 1 leveransförsök ingår. Vid ytterligare leveransförsök kan avgifter tillkomma, kontakta därför alltid DHL om du inte kan ta emot försändelsen på utsatt tid. Paket / Pall som inte kunnat avlämnas återsänds till ErgoComfort Sweden AB, du som kund blir då debiterad en återhämtningsavgift om 400 kr inklusive moms. Leverans längs lantbrevbärarlinjer och i öbebyggelse
Om din leveransadress är längs lantbrevbärarlinjer samt öbebyggelse utan normal broförbindelse kan leveranstiden komma att utökas med 3-7 helgfria vardagar.

Leveransförsening
Uppstår en leveransförsening som är av väsentlig betydelse för dig som kund har du rätt att häva detta avtal utan kostnad eller om ErgoComfort Sweden AB inte kan tillgodose en leveranstid som är avgörande för att kunden ska ingå avtalet och kunden har meddelat detta innan avtalets ingående. I det fall köpet avsett en produkt som ska anpassas, tillverkas eller särskilt anskaffas efter kundens önskemål och ErgoComfort Sweden AB inte kan återta produkten utan väsentlig förlust har kunden endast rätt att häva köpet om syftet med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet och ErgoComfort Sweden AB insåg eller borde ha insett detta.

Transportrisk
Vid transport från ErgoComfort Sweden AB till dig står du för transportrisken. Om du ingått detta avtal i egenskap av privatperson står dock alltid ErgoComfort Sweden AB transportrisken under transporten till dig.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§8. Ångerrätt och återköp

Ångerrätt
Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda avtalet i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit leverans. Ångerrätten ger kunden rätt att undersöka varorna och återsända dem i det fall kunden ångrar sitt köp. När kunden ångrat sitt köp har denne rätt att återfå vad denne har betalt under förutsättning att kunden inte har använt produkterna i en större omfattning än vad som krävs för att kunna undersöka dem. Vid nyttjande av ångerrätten ska kunden meddela ErgoComfort Sweden AB och sedan returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till ErgoComfort Sweden AB utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar. Vid retur skall kunden själv bekosta returfrakten. 

När kunden lämnat meddelande om att denne nyttjar sin ångerrätt kommer ErgoComfort Sweden AB genomföra återbetalning utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar förutsatt att ErgoComfort Sweden AB mottagit de produkter kunden återsänt alternativt om kunden lämnat bevis för återsändande. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som kunden använt i den mån det är tekniskt möjligt. Eventuella värdeminskningsavdrag samt avdrag för frakt om kunden valt annat alternativ än standardfrakt kan komma att göras på återbetalningen. 

Värdeminskningsavdrag vid nyttjade av ångerrätt
Om kunden har hanterat produkterna mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dessa och hanteringen orsakat att produkterna minskat i värde. Som exempel kan produkternas värde minska genom slitage. I dessa fall är kunden ersättningsskyldig mot ErgoComfort Sweden AB för skälig värdeminskning. En marknadsmässig bedömning av den faktiska värdeminskningen görs av ErgoComfort Sweden AB i varje enskilt fall. Nedan angivna avdragsnivåer utgör endast exempel på de beräkningsgrunder som tillämpas vid uträkningen av värdeminskningen. ErgoComfort Sweden ABs bedömning görs alltid utifrån ett helhetsperspektiv.

Nivå 1. - Om produkten uppvisar en mindre förslitning eller försämring, såsom en mindre repa:
40 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 2. -Om produkten uppvisar en märkbar förslitning eller försämring, såsom tydlig repa eller skada:
70 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 3. -Om produkten uppvisar skador på produkten som påverkar produktens funktion:
80 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 4. -Om produkten uppvisar kraftiga skador på produkten och/eller kraftig förslitning eller försämring av produkten:
90 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 5. -Om produkten är i ett sådant skick att den bedöms vara osäljbar eller att en reparation inte är ekonomiskt försvarbar:
100 % i värdeminskningsavdrag.

Skador på produktemballaget
I det fall produktemballaget saknas eller uppvisar sådana skador att det inte kan återanvändas:
30 % i värdeminskningsavdrag. 

Vissa produkter är undantagna från ångerrätten med stöd i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler: 
-Produkter som tillverkats eller ändrats särskilt på kundens begäran eller som på annat sätt fått en särskilt prägel.

Förfarande vid ångerrätt
Använd kontaktuppgifterna nedan för att meddela ErgoComfort Sweden AB om att du önskar ångra köpet. Följande formulär kan också användas som mall för meddelade om ångerrätt. Klicka här för att komma till formulär på Konsumentverkets webbplats.

Kontaktinformation
ErgoComfort Sweden AB 
Hävertgatan 29 
25442 Helsingborg 
E-post: info@ergocomfort.se 

Retur av produkter
Se §10. Returer nedan för information om returförfarande vid retur av produkter.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§9. Reklamation och garanti

Reklamationsrätt
Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att kunden fått produkten i sin besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till kunden. (se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan kunden och ErgoComfort Sweden AB eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel. 

Om kunden reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att kunden fått produkten i sin besittning har kunden även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. ErgoComfort Sweden AB rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation skall kunden hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av ErgoComfort Sweden AB. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig. Vid reklamation skall vardera part utan onödigt dröjsmål återlämna vad denne tagit emot, i det fall ErgoComfort Sweden AB skall företa omleverans har kunden rätt att behålla den felaktiga produkten i sin besittning tills det att denne mottagit leverans av felfri produkt. 

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden
E-post: kundservice@ergocomfort.se.

Reklamationsvillkor för Näringsidkare
Om en produkt avviker från vad som har avtalats mellan kund och ErgoComfort Sweden AB eller på annat sätt uppvisar fel som ErgoComfort Sweden AB ansvarar för har kunden rätt att i första hand få felet avhjälpt och i andra hand produkt utbytt på ErgoComfort Sweden ABs bekostnad. Rätt att reklamera fel gäller bara om felet är ursprungligt, ErgoComfort Sweden ABs ansvar är begränsat till värdet på den felaktiga produkten. Fel i produkt skall meddelas inom 5 dagar från leverans genom att kontakta ErgoComfort Sweden AB via e-post på kundservice@ergocomfort.se.

Särskilda villkor för näringsidkare: 
-Eventuell skada eller annan kostnad som orsakats av felaktig produkt ersätts ej av ErgoComfort Sweden AB.
-Kunden skall påvisa att felet är ursprungligt.
-Eventuell montering av produkten får ej ha skett efter det att felet uppmärksammats.
-Produkten får ej ha använts eller på annat sätt brukats av kunden efter det att felet uppmärksammats.
-Originalförpackningen skall sparas och i övrigt hållas i oskadat skick.

Retur vid reklamationsärende
För att returnera felaktiga produkter eller material, vänligen se §10. Returer.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§10. Returer

Vid retur av produkter eller material till ErgoComfort Sweden AB skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. ErgoComfort Sweden AB rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till ErgoComfort Sweden AB bär du som kund också ansvaret för skadan. 

Vid återsändande av produkter till ErgoComfort Sweden AB är du ansvarig för att produkterna når ErgoComfort Sweden AB i oskadat skick. ErgoComfort Sweden AB rekommenderar att kunden använder spårbar försändelse vid retur.

Returadress:
ErgoComfort Sweden AB 
Hävertgatan 29 
254 42 Helsingborg 
Sverige 

Återbetalningar
ErgoComfort Sweden AB återbetalar pengarna utan onödigt dröjsmål vid nyttjande av ångerrätten eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§11. Förbehåll

Återtagandeförbehåll
Samtliga produkter är behäftade med återtagandeförbehåll tills det att kunden fullgjort sina skyldigheter som följer av detta avtal. Det innebär att äganderätten övergår på kunden i samband med att kunden fullgör sina skyldigheter som följer av avtalet. Kunden har därmed ej rätt att konsumera, nyttja, sälja eller på annat sätt vidta åtgärd innan äganderätten övergått på kunden som förhindrar att produkterna kan återtas av ErgoComfort Sweden AB.

Hävningsförbehåll
ErgoComfort Sweden AB förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på webbplatsen. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från ErgoComfort Sweden AB.

Ändringsförbehåll
ErgoComfort Sweden AB förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på webbplatsen, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan ErgoComfort Sweden AB och kund.

Ansvarsförbehåll
ErgoComfort Sweden AB skall anses befriad från alla förpliktelser enligt detta avtal om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, ErgoComfort Sweden ABs verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§12. Ansvarsbefrielse

Force Majeure
I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför ErgoComfort Sweden ABs kontroll och som ErgoComfort Sweden AB inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall ErgoComfort Sweden AB ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall ErgoComfort Sweden AB ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Externa länkar
ErgoComfort Sweden AB ansvarar ej för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på http://ergocomfort.se.

Reservation för prisfluktuationer eller andra handelshinder
Vid prisfluktuationer eller andra handelshinder, såsom brist på nödvändig komponent, där ErgoComfort Sweden AB inte skäligen kan hållas vid sina förpliktelser enligt detta avtal har ErgoComfort Sweden AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från ErgoComfort Sweden AB.

Reservation för skatte- och avgiftsförändringar
Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för detta avtal, har ErgoComfort Sweden AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från ErgoComfort Sweden AB.

Reservation för leveransförsening utanför ErgoComfort Sweden ABs kontroll.
Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför ErgoComfort Sweden ABs kontroll, skall inte ErgoComfort Sweden AB anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från ErgoComfort Sweden AB såvida inte annat särskilt avtalats mellan ErgoComfort Sweden AB och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§13. Personuppgifter och sekretess

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till ErgoComfort Sweden AB kommer att lagras och behandlas i digitalt format. ErgoComfort Sweden AB ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med personuppgiftslagen. Kundens uppgifter kommer att användas av ErgoComfort Sweden AB för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet samt i marknadsföringssyfte från bolagets sida. Kundens uppgifter kan även komma att användas av bolag i samma koncern som ErgoComfort Sweden AB för att fullgöra detta Avtal samt i marknadsföringssyfte.

Personuppgiftsansvarig:
ErgoComfort Sweden AB (Org. 556629-9524) 
Hävertgatan 29 
25442 Helsingborg

Kunduppgifter som lagras:
-Namn 
-Adress 
-E-postadress 
-Telefonnummer 
-Personnummer 
-Organisationsnummer 
-Köphistorik hos ErgoComfort Sweden AB 

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, och nyttjas i de syften som anges nedan: 
-Avtalspartner inom betalningstjänster i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.
-Avtalspartner inom logistik (transportör) i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.

Registerutdrag:
Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.

Avregistering av kunduppgifter:
Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos ErgoComfort Sweden AB raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att ErgoComfort Sweden AB skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§14. Övrigt

Polisanmälan
ErgoComfort Sweden AB polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier, bedrägeriförsök samt misskynnesbeställningar.

Diskrepans mellan olika publikationer
Om det föreligger skillnader mellan olika publikationer, skall de uppgifter som har publicerats senast anses ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

Immaterialrätt, logotyper och varumärken
Allt material som publiceras på webbplatsen, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan ErgoComfort Sweden AB uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

Informationens syfte
All information på webbplatsen, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. ErgoComfort Sweden AB ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

Cookies
Cookies, "kakor", är små filer som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På webbplatsen används följande typer av cookiefiler:

Session cookies: "Sessionskakor" sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies.

Persistent cookies: "Permanenta kakor" sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram.

Opt-in: På webbplatsen har du som besökare alltid rätten att så fort som du besöker vår hemsida välja om du vill att cookies ska kunna sparas ner på din dator. Väljer du att inte tacka ja till detta, kommer inga permanenta kakor att lagras på din dator, men detta kan leda till att vår hemsida inte fungerar optimalt när du besöker den.

Tvist
Vid eventuell tvist skall talan väckas vid Helsingborgs tingsrätt om kunden är näringsidkare eller annan juridisk person. Om kunden är privatperson och ingått detta avtal för privat konsumtion skall tvist prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer ErgoComfort Sweden AB följa nämndens beslut.

Tillbaka till innehållsförteckningen

E-avtalet Köpvillkor - Versionsnummer: 418-331-524