Arbetsbelysning med dagsljus

Trött och hängig? Svårt att hålla koncentrationen? Spänningshuvudvärk? 

Det kan vara din arbetsbelysning som behöver förbättras, speciellt under vinterhalvåret. Vi saknar dagsljus och det påverkar vår hälsa negativt. Bra ljus är viktigt för vår hälsa och vårt välbefinnande. På arbetsplatsen bidrar högkvalitativ belysning till ökad produktivitet.

LUCTRA® går dessutom ett steg längre och omdefinierar kvalitetsbelysning för arbetsplatsen med sitt beprövade biologiskt effektiva ljus. LUCTRA® ger ett biologiskt verkande ljus, där ljusfärgen kan varieras mellan kallvitt ljus med hög blåandel och varmvitt ljus med hög rödandel. Tillsammans med sin höga belysningsstyrka tillför LUCTRA® tydliga ljussignaler till kroppen, som kroppen behöver för att anpassa sin inre klocka och därmed sin biorytm till dagens förlopp. Ju bättre denna anpassning är, desto mer stiger välbefinnande och prestationsförmåga.

Den största biologiska verkan uppnås om ljufärgerna varierar under dagens gång. Därför rekommenderas ett mycket kallvitt ljus på förmiddagen  som ska reduceras kring lunchtid, höjas något efter lunchen för att sedan minskas kontinuerligt under eftermiddagen. På kvällen bör den röda andelen dominera. Din individuella inställning kan du ställa in på operatörspanelen VITACORE®.

Se hela Luctra belysningsortiment här

Läs mer i denna flyer

  • LUCTRA® FLEX
    LUCTRA® FLEX är trådlös och har ett biologiskt effektivt ljus för mobilt arbete på kontoret eller he...
    6.320,00 kr