ErgoComfort

Personal ErgoComfort och Ergotec

ErgoComfort Sweden AB är en av Sveriges ledande leverantörer av ergonomisk arbetsplatsutrustning till privata och offentliga företag.

Vi vet hur man främjar hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för att attrahera lönsamhet och framgång.

Genom att förebygga och reducera belastningsskador kan ErgoComforts praktiska ergonomiprodukter höja företagets lönsamhet genom bättre hälsa, mer arbetsglädje och högre produktivitet.

ErgoComfort erbjuder ett unikt utbud av högkvalitativa ergonomiprodukter för arbetsplatsen som möter individuella och affärsmässiga behov.

ErgoComforts uppdrag är att tillhandahålla ergonomiska lösningar för att göra er arbetsyta till ett stålsäkert nav för kreativitet, fokus och innovation.

Få ut det mesta och bästa av ert företags potential med ErgoComforts unika ergonomiprodukter.

Har ni råd att låta bli?

Kontakta oss redan idag för och öka arbetskapaciteten på ert företag.

ErgoComfort's Miljöpolicy

Vårt engagemang för miljöarbete har alltid varit ett centralt inslag i vår utveckling av verksamheten. Därför har vi satt upp mål och riktlinjer för hur vi ska arbeta för en bättre miljö och ett förbättrat globalt klimat

Vi ska…

  • integrera hållbarhetsfrågorna i verksamheten så att beslut i miljöfrågor sker på affärsmässig grund.

  • uppfylla och överträffa den lagstiftning, lokala förordningar andra bindande krav som berör vår verksamhet.

  • ha utbildning, ansvar och befogenhet för att ständigt minska vår miljöpåverkan, skydda naturen samt hindra och förebygga föroreningar.

  • kommunicera vår miljöpolicy till såväl medarbetare som till kunder och leverantörer.

  • ständigt förbättra vår miljömedvetenhet genom vårt val av samarbetsparters, både vid försäljning och inköp.

  • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

ErgoComfort's Kvalitetspolicy

Vi beställer och bereder produkter som uppfyller ställda krav på produkt.

Vårt kvalitetsarbete bygger på synsättet ”att göra rätt från början”

Vårt arbete skall präglas av: En förståelse för kundens krav och önskemål genom högsta kompetens, vilket leder till rätt definiering av behov, därigenom bästa val av lösning.

Våra ledstjärnor är:

  • Ett långsiktigt, kostnadseffektivt synsätt som vi tillsammans utför genom ett väl genomarbetat verksamhetssystem.      

  • Vår verksamhet sker efter tillämpliga och bindande författningskrav.

  • Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.

  • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.